", $string); } else { $string = str_replace("\r\n", "

", $string); } return $string; } $name = changechars($_POST['name'], 1); $email = changechars($_POST['email'], 1); $recipename = changechars($_POST['recipename'], 1); $lingredients = changechars($_POST['lingredients'], 1); $ringredients = changechars($_POST['ringredients'], 1); $instructions = changechars($_POST['instructions'], 2); $suggestions = changechars($_POST['suggestions'], 2); $comments = changechars($_POST['comments'], 2); $preptime = changechars($_POST['preptime'], 1); $servings = changechars($_POST['servings'], 2); $calories = changechars($_POST['calories'], 1); $key = "K_E_Y ".$recipename." ".$instructions; $key = strip_tags($key); $photolink = $_POST['photolink']; if($photolink == "none" || $photolink == NULL) { $photolink = "no"; } $query = "UPDATE categorien SET count = count + 1 where categorien = '$cat1'"; $result = mysql_db_query($db, $query); //echo mysql_errno().": ".mysql_error()."
"; // uncomment to troubleshoot db problems if($cat2 != "" && $cat2 != $cat1) { $query = "UPDATE categorien SET count = count + 1 where categorien = '$cat2'"; $result = mysql_db_query($db, $query); } if($cat3 != "") { $query = "UPDATE categorien SET count = count + 1 where categorien = '$cat3'"; $result = mysql_db_query($db, $query); } $query = "insert into recepten values('', '$name', '$email', '$recipename', '$cat1', '$cat2', '$cat3', '$lingredients', '$ringredients', '$instructions', '$suggestions', '$comments', '$preptime', '$servings', '$calories', '$difficulty', '$date', '$active','0','$key', '$photolink')"; $result = mysql_db_query($db, $query); //echo mysql_errno().": ".mysql_error()."
"; // uncomment to troubleshoot db problems if($result) { echo" Dank U voor uw bijdrage $style
Home Page   Een recept toevoegen  Vertel het aan uw vrienden
Er staan tegenwoordig $items verschillende recepten in onze keukenboek

Zoek naar recepten:    
"; if($activate == "yes") { echo"
Uw recept staat nu in onze databasis en is zodra zichtbaar. Dank U voor de bijdrage!

Binnen 10 seconden keert U terug naar de Home page. Wenst U niet te wachten, gebruik dans één van bovenstaande links.

"; } else { echo"
Uw recept staat in onze databasis en zal zichtbaar zijn nadat onze webmaster de inhoud nagezien heeft. Dank U voor uw bijdrage!

Binnen 10 seconden keert U terug naar de Home page. Wenst U niet te wachten, gebruik dans één van bovenstaande links.

"; } echo"


$copyright

 

"; } $query = "SELECT * FROM recepten"; $result = mysql_db_query($db, $query); $num_rows = @mysql_num_rows($result); $message = "Een niew recept staat in uw keukenboek. Zitchtbaar op $domain/$directory/$editpage?id=$num_rows . "; $recipient = "$admin"; mail("$recipient", "Iemand heeft een recept toegevoegd", "$message", "From: belgian gourmet NL"); } else { echo" Een recept toevoegen $style
Een recept bijvoegen
Home Page   Een recept bijvoegen  Vertel het aan een vriend
Er zijn tegenwoordig $items verschillende recepten in onze keukenboek

Zoek naar recepten:    
"; if($allow_upload == "yes") { echo" "; } echo"
Gebruik onderstaand formulier om aan onze keukenboek bij te gragen. 
Uw naam:
Email Addres:
Titel van het recept:
categorien: 
Het recept mag in 3 kategorieën voorkomen. Gebruik de derde mogelijkheid om de ethnische of gewestelijke categorie aan te geven.
  Optie
  Optie
Ingrediënten:
Om uw recept een mooi uitzicht te geven, zet de eerste helft van ingrediënten in de linker kolom, en de rest in de rechter kolom.
Linker kolom van ingrediënten:
Rechter kolom van ingrediënten:
Kookinstructies:
Suggesties voor het opdienen:
Bijkomend kommentaar:
Bereidingstijd:
Aantal porties:
Calorieën per portie:
Moeilijkheidsgraad:
Een beeld van klaargemaakt bord:
Maximum oplaadbaar bestand is $maxsize KB. Beelden mogen niet breder zij dan $maxdimen pixels. Bestanden mogen alléén maar van jpg of gif formaat zijn.
 

 
$copyright

 

"; }